Blogi /

Hyvä valaistus on kannattava investointi – Näin valitset tuottavimman valaistusratkaisun

11.12.2020

Hyvällä valaistuksella on mahdollista saada aikaan mittavia hyötyjä liiketoiminnalle. Tarjousten ja valaistussuunnitelmien vertailu ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Tästä blogiartikkelista löydät hyvät ohjeet tarjousten vertailuun ja valaistusratkaisun valintaan.

Hyvä valaistus on kannattava investointi – Näin valitset tuottavimman valaistusratkaisun

Me kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että yrityksen investoidessa rahaa toimintaansa, sen tavoitteena on toiminnan tehostaminen tai muutoin positiivisen liiketoimintahyödyn saavuttaminen. Tämä on helppo käsittää esimerkiksi silloin, kun tehtaaseen hankintaan uusi tuotantolaite, jotta voidaan nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin tuottaa entistä enemmän tuotteita. Vaikka uusi laite olisi kallis sijoitus, se muuttuu pian tuottoisaksi, kun tuotanto tehostuu ja myyntivolyymi kasvaa. Tuotantolaitteiden hankintaprosessiin käytetään usein paljon aikaa: mietitään tarpeet valmiiksi, pyydetään useita tarjouksia, tehdään vertailuja ja laskelmia, kunnes lopulta osataan valita paras vaihtoehto.

Valaistuksen uusimiseen tulee suhtautua samalla vakavuudella, kuin tuotantokoneiden uusimiseen. Valaistus on yritykselle investointi, jonka on olennaista maksaa itsensä takaisin mahdollisimman pian ja alkaa tuottamaan tulosta viivan alle. Hyvällä valaistuksella on mahdollista saada aikaan mittavia hyötyjä liiketoiminnalle. Tarjousten ja valaistussuunnitelmien vertailu ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Tämän blogiartikkelin tarkoituksena on auttaa sinua tarjousten vertailussa ja parhaan vaihtoehdon valinnassa, jotta valaistusinvestointi olisi hyödyllinen ja tuottoisa eikä rahasyöppö murheenkryyni.

Valaistusinvestointi vaihe 1: Tarpeiden määrittely

Aivan aluksi on selvitettävä valaistavasta kohteesta muutamia asioita, joiden perusteella valaistuksen toteutusta voidaan alkaa suunnitella ja pyytää tarjouksia vertailtavaksi. 

Paljonko valoa tarvitaan?

Ensimmäinen tarkasteltava asia on se, kuinka paljon kohteessa tarvitaan valoa, jotta siellä työskentely ja toimiminen olisi mukavaa ja tehokasta. Lähtökohtana on se, mihin tarkoitukseen tilaa käytetään. Erilaisille valaistaville tiloille on olemassa standardeja ja valaistussuosituksia. Esimerkiksi sisätiloissa tapahtuvan työskentelyn valaisua määritellään eurooppalaisella standardilla ja lypsykarjarakennusten valaistukselle on Suomen maa- ja metsätalousministeriö määritellyt vähimmäisvaatimukset.

Suosittelen tutustumaan myös muutamiin aiempiin blogiartikkeleihimme, joissa erilaisten tilojen valaistusta käsitellään:

Onko tarvetta valaistuksen ohjaukselle?

Monissa kohteissa valaistusta on mahdollista helpottaa ja järkevöittää valaistuksen ohjauksella. Jos kohteessa ei yötä päivää oleskella tai työskennellä, ei myöskään valoja kannata pitää päällä 24/7. Valaistuksen vähentämisellä tai sammuttamisella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. LED-valaisimet sopivat erinomaisesti yhteen valaistuksenohjauksen kanssa, sillä ne syttyvät ilman viivettä, eikä toistuva sytyttäminen ja sammuttaminen lisää niiden energiankulutusta. Ledistyksen SMART-ohjauskeskuksen avulla LED-valaistusta voidaan automaattisesti ohjata muun muassa kellonaikoja ja/tai kalenteria hyödyntäen.

Koolla on väliä

Valaistavan tilan mittaaminen on myöskin tärkeää. Jos tila on korkea ja valaisimet on tarkoitus kiinnittää kattoon, tarvitaan riittävän tehokkaat valaisimet, jotta valoa riittää lattian tasalle saakka. Toisaalta voidaan myös selvittää muita vaihtoehtoja valaisimien kiinnittämiseen, mutta joka tapauksessa valaisimien etäisyys varsinaiseen työskentelypaikkaan on aina oleellinen tieto valaistuksen suunnittelijalle.

Kotimainen valaisinvalmistaja on hyvä valinta

Kun valaistustarpeet on määritelty ja tila mitattu, pyydä valaistussuunnitelma ja tarjous valaistuksen toteutuksesta useammalta valmistajalta. Kannattaa suosia kotimaisia valmistajia, jotta näinä epävarmoina aikoina suomalaisten yritysten toiminta olisi mahdollisimman vankalla pohjalla. Lähellä sijaitsevan valmistajan kanssa toimiminen on muutenkin sujuvampaa ja nopeampaa, kuin maailman toisella puolella toimivan yrityksen kanssa.

Valaistusvaatimusten selvittäminen kaikkine mittauksineen on usein hyvä antaa asiantuntijan tehtäväksi. Ledistys tekee maksuttomia valaistuskartoituksia ja halutessasi voit varata kartoituksen kohteeseesi tällä lomakkeella

Valaistusinvestointi vaihe 2: Valaistussuunnitelman luvut ja niiden tulkinta

Valaistussuunnitelman tarkoituksena on laskea ja mallintaa valaistavaan kohteeseen optimaalinen valaistusratkaisu, jotta tila saataisiin valaistua tarpeen mukaisesti. Valaistussuunnitelmia vertaillessa on hyvä tietää, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä kaikki suunnitelmat eivät aina ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Nostan tässä esiin muutamia huomionarvoisia seikkoja.

Ensimmäinen vinkkini on se, että vain saman kokoluokan valaistustarjouksia voi verrata toisiinsa. Katso siis ensimmäisenä tarjotuista valaistusratkaisuista se, paljonko valaisimet tuottavat valoa eli lumeneita. On aivan selvää, että jos lumeneiden määrässä on merkittävä ero, on eroa myös hinnassa.

Valoteho

Valaisimen valoteho on olennainen luku valaistussuunnitelmassa. Vielä olennaisempaa on se, mistä valoteho mitataan. Esimerkiksi LED-valaisimessa LED-komponenttien tuottama valoteho ei välttämättä ole sama, kuin kyseisen valaisimen tuottama valoteho. Valaisimen päällä oleva kupu voi todellisuudessa vähentää kokonaisvalotehoa merkittävästi. Jos saamassasi valaistussuunnitelmassa ei kerrota, mistä kohtaa valoteho on mitattu, pyydä suunnitelman tekijältä lisätietoja.

Valotehon aleneminen

Huoltokerroin on termi, jota käytetään valaisimen valotehon heikkenemisen arviointiin. Kaikkien valaisimien valoteho heikkenee jonkin verran ajan kuluessa ja lisäksi valaisimen koko elinkaaren mittaiseen valotehon alenemiseen vaikuttaa myös valaistavan ympäristön olosuhteet. Kaikissa valaistussuunnitelmissa huoltokerrointa ei määritellä samalla tavalla. Ole siis tarkkana, äläkä vertaile eri tavoin laskettuja lukuja toisiinsa. Jos et tiedä, miten huoltokerroin on määritelty, kysy myyjältä tarkempaa tietoa. 

Mikäli valaistuksen valmistaja lupaa, että kohteessa on valaistustarpeen mukainen määrä valoa vielä vuosien päästäkin, on valotehon aleneminen otettava valaistussuunnitelmassa huomioon. Jos esimerkiksi valaistuksen tarve kohteessa on 1 000 luksia ja valotehon alenema otetaan huomioon, on valotehon oltava aluksi enemmän kuin 1 000 luksia. Mikäli valoteho mietityttää, se kannattaa mittauttaa. 

Halutessasi voi lukea lisää Ledistyksen LED-valaisimien eliniästä ja sen määrittämisestä.

Muita huomionarvoisia asioita

Kiinnitä huomiota myös erilaisiin mittoihin ja taustatietoihin, joita valaistussuunnitelmassa on käytetty.

  • Miten suunnitelmassa on otettu huomioon valaistavan tilan reuna-alueet? Tavallisesti esimerkiksi aivan seinän vieressä ei tehdä erityistä valaistusta vaativaa työtä, mutta laskelmiin on vaikutusta sillä, onko reuna-alueeksi määritelty 30 cm levyinen vai jopa 100 cm levyinen alue seinän vierestä.
  • Miltä korkeudelta valoteho on mitattu? Otetaanpa esimerkiksi tilanne, jossa työpöydän työskentelykorkeus on 75 cm lattiasta ja valaisin on kolme metriä pöydän yläpuolella. Valotehon on oltava vaatimusten mukainen lähellä pöydän pintaa, jossa työ tehdään, mutta entä jos mittaus on tehty 150 cm korkeudelta lattiasta, jolloin se onkin 75 cm lähempänä valaisinta, kuin työpöydän pinta?
  • Entä onko valaistussuunnitelmassa otettu huomioon tilan pintamateriaalit? Erilaiset ja eri väriset pinnat heijastavat valoa eri tavalla. Hyvä suunnitelma tehdään tarkalleen valaistavan kohteen ominaisuuksien mukaan, jolloin lopputulos on juuri sitä mitä on tilattu.

Lisää hyödyllistä tietoa ja vinkkejä erilaisten työtilojen valaistukseen löydät hyvän valaistuksen oppaastamme.

Muista tämä ohje, jonka avulla se kuuluisa Pihtiputaan mummokin pääsee alkuun valaistussuunnitelmien vertailussa:

Tsekkaa suunnitelmista ainakin 

  1. lumenien määrä yhteensä (joilla voidaan vertailla valon määrää) ja
  2. valaisinten kappalemäärä (joka vaikuttaa muun muassa valon tasaisuuteen).

Sitä saa mitä tilaa

Jos valaistussuunnitelmassa tai tarjouksessa on puutteita, tai joitakin seikkoja ei ole perusteltu tai mittauksilla todistettu, pyydä aina tarjouksen antajalta lisätietoja, täydennyksiä tai lisämittauksia. Rehellinen ja luotettava valaisinvalmistaja seisoo tarjouksensa takana ja sitoutuu toimittamaan lupaustensa mukaisen ratkaisun. Voit myös kysyä, löytyykö valmistajalta referenssiasiakkaita, joiden kokemuksista voit saada hyödyllistä lisäinfoa.

Ledistyksen referenssitarinoihin voit tutustua täällä.

Valaistusinvestointi vaihe 3: Tarjouksen hankintahinta ja muut kustannukset

Lopuksi sukelletaan vielä eurojen sekaan. Kustannusten kanssa on oltava tarkkana kuin porkkana! Valaistusinvestoinnin takaisinmaksuaikaan vaikuttaa moni asia, kuten energian säästö, huoltovapaus, tuottavuuden parantuminen ja muut kustannukset.

Kun valaistusinvestoinnin kustannuksia halutaan tarkastella koko elinkaaren ajalta ja mahdollisimman realistisesti, kiinnitä huomiota ainakin näihin:

  1. Hankintakustannukset. Pelkkä valaisimien hankintahinta ei koskaan saisi olla ainoa peruste yhden tarjouksen valitsemiselle tai toisen hylkäämiselle, mutta ymmärrettävästi valaisimien hinta kyllä vaikuttaa päätökseen.
  2. Maksuehto ja takuuaika. Investoinnin rahoittamisen näkökulmasta maksuehdot on tärkeä tsekata. Takuuaika on siinä mielessä hyvä huomioida, että valmistaja ylipäätään myöntää takuun tuotteille. Ruhtinaallisen pitkä takuuaika (vaikkapa 7 tai 10 vuotta) alkaakin jo herättää epäilyksiä. Varsinkin, jos yritys on vasta pari vuotta ollut toiminnassa, niin miten he voivat taata, että tuotteet toimivat vuosikausia? 
  3. Asennuskustannukset. Ota selvää siitä, tuleeko tuotteiden hankintahinnan päälle lisäksi asennuskustannuksia. Monella valaisinfirmalla asennustyö on ulkoistettu yhteistyökumppaneille.
  4. Käyttökustannukset. Valaisimia käytetään pitkään, joten suuri kustannuserä muodostuu valaisimien käyttämisestä ja tässä tarkoitan energiankulutusta. LED-valaisimet kuluttavat todella vähän energiaa, joten niiden käyttökustannukset ovat pienet.
  5. Huoltokustannukset. Joskus kestävätkin valaisimet tarvitsevat huoltoa. Rikkoontuneet lamput pitää vaihtaa ja olosuhteista riippuen, ne voivat myös kaivata ajoittain puhdistusta. Tässä kohtaa haluan nostaa esille, että valaisimien sijainti toimitiloissa voi vaikuttaa merkittävästi huoltokustannuksiin. Jos esimerkiksi tuotanto on keskeytettävä, jotta huoltomies pääsee valaisimeen käsiksi, voi syntyä ikäviä ja aivan turhia välillisiä kustannuksia. 

Kustannusten laskeminen ja vertailu on tärkeä työvaihe ja joudut varmasti kaivamaan esille laskimen ja excelin. Tarkkuus kuitenkin kannattaa, ja tulet näkemään sen ennen pitkää säästöjen muodossa.

Hyvä valaistus parantaa tuottavuutta

Laadukkaalla valaistuksella on myös suora yhteys tilojen siisteyteen, tuotannon laatuun, työtapaturmien määrän vähenemiseen, työntekijöiden vireystilaan ja näiden kautta tuottavuuteen. Lypsykarjatiloilla on pystytty osoittamaan, että hyvällä valaistuksella ja sen ohjauksella on saatu kasvatettua tuottavuutta jopa 6 %. Hyvä valaistusinvestointi ei siis ole vain säästöjä ja pienempiä kustannuksia vaan parempaa tuottavuutta

Voit perehtyä tarkemmin tuottavuusnäkökulmaan toisessa blogiartikkelissamme.

Ledistyksen asiantuntijoilta apua valaistusinvestoinnin toteutukseen

Jos vielä mietit, millainen valaistusinvestointi olisi hyödyllisin sinun yrityksessäsi tai mikä tarjotuista valaistusratkaisuista pitäisi valita, ota ihmeessä yhteyttä Ledistyksen kokeneisiin LED-valaistuksen asiantuntijoihin. Autamme mielellämme niin valaistustarpeen kartoituksessa kuin tarjousten vertailussakin. 

Kutsu meidät tekemään maksuton valaistuskartoitus paikan päälle, niin päästään alkuun. Kartoituskäynnillä varmistetaan, että kaikki tärkeät yksityiskohdat otetaan huomioon ja samalla voidaan käydä läpi mahdollisia kysymyksiä, joita sinulla saattaa olla.

Jos haluat tutustua tyytyväisiin asiakkaisiimme, lue referenssitarinoitamme.