Blogi /

Valaisimiemme elinikä kirjoitetaan nyt L90F10 > 100 000 h – mitä se tarkoittaa ja miksi lukemaa muutettiin?

20.07.2020

LED-valaisimen elinikää on käytännössä mahdotonta todentaa sataprosenttisesti. Ledistyksen valaisimien eliniän lukemaa muutettiin testauksen perusteella. Lue lisää terminologiasta ja testauksesta.

Valaisimiemme elinikä kirjoitetaan nyt L90F10 > 100 000 h – mitä se tarkoittaa ja miksi lukemaa muutettiin?

LED-valaisimen elinikä

LED-valaisimen elinikä on tunnetusti pitkä ja siksi sen luotettava todentaminen on käytännössä mahdotonta. Jos LED-valaisimen elinikä testataan sataprosenttisesti, on testin valmistuessa teknologia jo vanhentunutta ja valaisimista vähintäänkin uusi versio markkinoilla.

Vaikka LED-valaisimissa puhutaankin eliniästä, käytännössä silloin ilmoitetaan kuitenkin ennustettu valovirran pysyvyys. Toisin sanoen kerrotaan, minkä verran valaisin tuottaa valoa tietyn ajan kuluttua verrattuna uuteen valaisimeen.

LED-valaisimien eliniän terminologiaa

LED-komponentin, kuten muidenkin valonlähteiden kyky tuottaa valoa heikkenee, kun valaisin ikääntyy. LED-valaisimessa ikääntymisnopeuteen vaikuttaa voimakkaasti myös LED-komponentin lämpötila. Valovirran heikkenemistä kuvataan termillä vähittäinen vanheneminen.

Elektronisissa laitteissa komponentit voivat rikkoutua yhtäkkiä ja laite lakata toimimasta vaikka laskennallista elinikää olisi vielä jäljelläkin. Tätä kutsutaan äkilliseksi rikkoontumiseksi. LED-valaisimessa tällaisia rikkoontuvia komponentteja on sekä virtalähteessä että LED-kortissa. Käytäntö on osoittanut, että virtalähde on valaisimen useimmin rikkoontuva osa.   

L70B50 > 50 000 h, kertoo valaisimen hyötyeliniän. Tarkastelussa huomioidaan vain toimivat valaisimet eli äkillisesti rikkoontuneet valaisimet eivät ole mukana tässä tarkastelussa.

  • L kertoo, montako prosenttia uuden valaisimen valotehosta on jäljellä. 
  • B kertoo, montako prosenttia valaisimista ei täytä vaatimusta.

Jos valaisimen elinikä on ilmoitettu L70B50 > 50 000 h, 50 000 tunnin jälkeen osa valaisimista on täysin pimeänä ja toimivista valaisimista 50 % tuottaa vähintään 70 % uuden valaisimen valovirrasta. Sadasta valaisimesta voi vaikka kuusi olla rikki, 47 valaisinta tuottaa 1 – 69 % ja 47 valaisinta 70 – 100 % alkuperäisestä valosta.

 Joskus elinikään on lisätty lukema C. Äskeisen esimerkin C arvo on C6.

  • C kertoo, montako prosenttia valaisimista ennustetaan rikkoontuvan äkillisesti ennen ennustetun eliniän päättymistä.

Koko valaisimen elinikää kuvataan termillä F, jossa yhdistyy vähittäinen vanheneminen ja äkillinen rikkoontuminen, eli termit B ja C.  L90F10 > 100 000 h kertoo, että sadasta Ledistyksen valaisimesta 100 000 tunnin kuluttua yhdeksänkymmentä tuottaa vielä 90 – 100 % uuden valaisimen valosta. Loput kymmenen tuottaa valoa 0 – 89 % verrattuna uuteen valaisimeen.

Miksi lukemaa muutettiin?

LED-valaisimien eliniän testaaminen luotettavasti on hidasta puuhaa ja sen takia tuotteet tuodaan markkinoille siinä vaiheessa, kun testien perusteella voidaan luvata valaisimien eliniän olevan markkinoilla kilpailukykyinen. Testejä jatketaan koko ajan, vaikka valaisimet ovatkin jo markkinoilla. Kun testi on kestänyt riittävän kauan, päivitämme valaisimen elinikää testitulosten perusteella. Nyt muutimme valovirran alenemaa osoittavaa lukemaa 80 => 90. Päivitetty lukema koskee kaikkia valaisimiamme, jotka ovat lähteneet tehtaaltamme vuoden 2019 alun jälkeen, vaikka ensimmäiset niistä on myyty eliniällä L70B50 > 50 000 h.

Miksi elinikä ei pidentynyt?

100 000 tuntia on yhtäjaksoista käyttöä 11 vuotta ja 5 kuukautta tai 8 tuntia päivittäisellä käytöllä 34 vuotta 3 kuukautta. Lupauksen mukaisesti valoa tulee vielä vähintään 90 % uudesta. Elektroniikkalaitteelle tämä on todella pitkä aika. Valaistusalan pioneerienkin mukaan valaisimille ei kannata luvata yli 100 000 tunnin elinikää.

Periaatteessa elinikä voitaisiin kirjoittaa L70B50 > 125 000 h, mutta mielestämme on parempi, että on 100 000 tunnin jälkeen vielä vähintään 81 % valoa jäljellä, kuin että 125 000 tunnin jälkeen valoa on ehkä 30 % jäljellä.

Tutustu valaisimiimme tarkemmin.