Blogi /

Miten navetan valaistus vaikuttaa lypsykarjatilan arkeen?

21.02.2020

Maatilojen valaistuksen kanssa työskennellessämme saamme usein kuulla, minkälaisia valaistushaasteita lypsykarjatilalliset arjessaan kohtaavat. Navetan valaistus vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, lehmien maidontuotantoon ja ihmisten työskentelyyn navetassa. Hyvällä valaistuksella on lukuisia positiivisia seurauksia. Lue, miten LED-valaistuksella ratkaistaan navetan valaistuksen arkisia pulmia!

Miten navetan valaistus vaikuttaa lypsykarjatilan arkeen?

Maatilojen valaistuksen kanssa työskennellessämme saamme usein kuulla, minkälaisia valaistushaasteita lypsykarjatilalliset arjessaan kohtaavat. Navetan valaistus vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, lehmien maidontuotantoon ja ihmisten työskentelyyn navetassa. Hyvällä valaistuksella on lukuisia positiivisia seurauksia.

Uuden navetan rakentamisessa valaistuksen haasteet voidaan taklata jo suunnittelupöydällä. Vanhan navetan ongelmat hoidetaan kuntoon valaistusuudistuksen avulla. Jatka siis eteenpäin ja lue, miten LED-valaistuksella ratkaistaan navetan valaistuksen arkisia pulmia! 

Navetan valaistuksen haasteet ja ratkaisut

Tässä läpikäytävät haasteet on kuultu suoraan asiakkaidemme suusta. Ratkaisut puolestaan ovat omilta asiantuntijoiltamme, jotka selättävät näitä arjen haasteita päivittäin.

Haaste 1

Maatilat sijaitsevat usein huonojen sähköverkkoyhteyksien päässä. Sähkökatkot ovat maalla yleisiä ja vanhalla tekniikalla toteutettu valaistus on sähkökatkon jälkeen poissa pelistä pitkään. Eläimet voivat säikkyä pimeässä ja stressaantua.

Ratkaisu: LED-valojen syttymisessä ei ole viivettä, vaan valot syttyvät täyteen valotehoonsa välittömästi. Akkuvarmennetut valaisimet tuovat turvaa pimeään sähkökatkoissa.

Haaste 2

Kiimojen seuranta on hankalaa, jos ei ole automaattista kiimanseurantajärjestelmää, koska hännänalustuotosta ei tahdo nähdä.

Ratkaisu: Valaisimet pitää sijoittaa oikeille paikoille asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarvekartoitus ja yksilöllinen suunnittelu varmistaa, että valoa on siellä, missä sitä halutaan olevan. Tarkka kiiman seuranta parantaa tiinnehtymistä ja riittävällä yleisvalolla ja ruokintapöydän valolla on todettu oleva suotuisa vaikutus myös maidontuotantoon.  Valaistuksella ja valaistuksen päivärytmillä on tärkeä rooli myös kiimaan ja siemennyksen onnistumiseen. Navetan valot kannattaa ajastaa syttymään puolta tuntia ennen aamunavettaa. Tällöin navetoinnin alkaessa lehmät ovat heränneet kunnolla ja kiimat on helpompi huomata.

Haaste 3

Valaisimien huoltaminen ja lampunvaihto sapettaa ja syö resursseja.

Ratkaisu: Vaihtamalla valaisimet erityisesti navettaolosuhteiden ehdoilla suunniteltuihin LED-valaisimiin saat huoltovapaan, varmatoimisen ja kestävän valaistusratkaisun.

Haaste 4

Vanhojen valaisimien paloturvallisuus mietityttää. 

Ratkaisu: Tämä on ihan todellinen ongelma, sillä käyttöikänsä ylittäneet valaisimet ovat aiheuttaneet monia navettapaloja. LED-valaisin ei tuota lämpöä kuten loisteputkivalaisin ja alumiinirunkoisessa valaisimessa lämpötila jakaantuu koko valaisimelle ja kuumia pisteitä ei tule. Ledistyksen valaisimissa on patentoitu ratkaisu, joka estää LED-modulin ylikuumenemisen vikatilanteissa. Lisäetuna on vielä se, etteivät kärpäset ja muut hyönteiset hakeudu LED-valaisimen ympärille samaan tapaan kuin esimerkiksi loisteputkivalaisimien kanssa, jolloin valaisimet pysyvät paremmin puhtaina.

Haaste 5

Valaistuksen sähkönkulutus hirvittää.

Ratkaisu: LED-valaistus kuluttaa vajaa puolet loisteputkivalaisimen tarvitsemasta sähköstä.  Yksilöllisellä suunittelulla ulkoa tuleva luonnonvalo voidaan ottaa huomioon ja älykästä valaistuksenohjausta käyttäen valotehoja säädetään tarpeen mukaan. Lisähyötynä on se, että kaikki valot voivat toimia yövalona. Navetassa on yöllä tasainen hämärä, jolloin joka paikassa näkee liikkua, eikä yhden makuupaikan päällä ole ”ikuinen päivä” yövalaistuksen takia.

Haaste 6

Eläinlääkärin käyntiä varten tarvitaan kunnon valaistus vaikka keskellä yötä.

Ratkaisu: Yksilöllisellä valaistussuunnittelulla saadaan tämä tarve huomioitua. Poikima- ja sairaskarsinoihin saadaan tarvittaessa lääkärin kaipaama valaistus, vaikka samalla muissa tiloissa on yövalaistus päällä. 

Muita huomioita ja kommentteja asiakkailtamme:

  • Lika ja sotku näkyy hyvässä valossa paremmin, joten valoisammat tilat tulee pidettyä puhtaampana kuin ennen. 
  • Aamulla on mukava mennä navettaan, kun siellä on valot valmiina päällä. Kirkkaassa valossa ihmisetkin heräävät mukavasti.
  • Kun automaatti huolehtii valojen ohjauksesta, on itsellä yksi stressinaihe vähemmän.
  • Valon lisääntymisen myötä myös maidon tuotanto on noussut.

Uuden navetan valaistus

Uuden navetan valaistuksen suunnittelussa on tärkeää huomioida toisaalta viranomaisilta tulevat ohjeet sekä säännökset ja toisaalta tilojen käyttäjien tarpeet. Vaikka navetan valaistuksessa ajatellaan yleensä enemmän eläinten ehdoilla, kannattaa myös ihmisten tarpeet ottaa suunnitelmissa huomioon.

Kun aletaan rakentaa kokonaan uutta navettaa, voidaan tulevat arjen haasteet ratkaista jo suunnitteluvaiheessa. Tasainen, varjoton ja älykäs valaistus kannattaa suosiolla jättää asiansa osaavien ammattilaisten käsiin. Kun valaistussuunnittelun teettää asiantuntijalla, voi varmistua siitä, että valaistus menee kerralla nappiin: Valoteho on riittävä, valaistusta on helppo käyttää ja valoa on oikeissa paikoissa, oikeaan aikaan.

Navetan valaistussuunnittelun kulmakivet

Valoa oikeaan paikkaan

Navetoissa on monia paikkoja ja toimintoja, joissa erityisesti tarvitaan valoa. Esimerkiksi ruokintapöydällä tarvitaan riittävästi valoa, lypsyrobotin ja muiden laitteiden huoltoa varten on saatava kunnon valaistus sekä sairas- ja poikimakarsinan valaistusta on voitava tehostaa eläinlääkärin käyntien yhteydessä. 

Tutkimuksissa on todettu, että valolla on vaikutus lehmän hormonitoimintoihin. Hyvä ja tasainen yleisvalo koko navetassa, myös makuupaikoilla edesauttaa kasvuhormonin tuotantoa ja parantaa maidontuotantoa.

Valoa oikeaan aikaan

Lehmien vuorokausi rytmittyy valon määrän mukaan. Lypsävä lehmä tarvitsee lepoaikaa 8 tuntia ja valoisaa aikaa 16 tuntia vuorokaudessa. Mahdollisuuksien mukaan nuorkarjalle ja ummikoille kannattaa tehdä oma erillinen tila, jossa valaistuksen rytmi on erilainen ja valoisaa aikaa vain 8 tuntia vuorokaudessa. Automaattisella valaistuksen ohjauksella vuorokausirytmin ylläpito on vaivatonta.

Valoa riittävä määrä

Maa- ja metsätalousministeriö on määritellyt vähimmäisvaatimukset lypsykarjarakennusten valaistuksen voimakkuudelle. Minimivaatimusten mukainen valaistusvoimakkuus on hyvä lähtökohta navetan valaistukselle. Tutkimustieto on kuitenkin osoittanut sen, että lisäämällä valoa, saadaan edistettyä lehmien maidontuotantoa. Se on vieläpä varsin kustannustehokas keino tuotannon lisäämiseen.

Valolla voi ohjata toimintoja

Eläimet liikkuvat mieluummin valoa kohti, kuin siitä poispäin. Lehmiä voidaankin ohjata tai houkutella valaistuksen avulla muun muassa lypsyrobotin käsittelyyn ja ruokintapöydän ääreen.  

Uudista navetan valaistus ajoissa

Navetan valaistuksen vaihtamisen kanssa ei kannata viivytellä liian pitkään. Viime hetken korjausliike paloturvallisuuden osalta saatiin tehtyä erään asiakkaamme luona viime syksynä. Reisjärviset Kinnuset päättivät silloin uudistaa pihattonavettansa valaistuksen. Valaistuksen vaihtoa suorittaneen sähkömiehen mukaan nyt oli viimeinen mahdollisuus vaihtaa valaisimet. Muoviset valaisinrungot ja -kiinnikkeet olivat haurastuneet kuumuuden ja navetan kaasujen vaikutuksesta. Lue halutessasi koko asiakastarina.

Ovatko tässä läpikäydyt haasteet sinulle tuttuja? Anna meidän asiantuntijamme suunnitella navettaasi uusi valaistus yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Ota yhteyttä meihin tai varaa heti maksuton kartoituskäynti.