Blogi /

Teollisuushallin valaistus – ota huomioon nämä seikat, kun valaistuksen uusiminen tulee ajankohtaiseksi

16.01.2020

Teollisuushallin valaistus on tuotantoyritykselle tärkeä investointi. Valaistuksella on suuri vaikutus moneen asiaan ja toisaalta moni asia vaikuttaa valaistukselle asetettaviin vaatimuksiin. Koska valaistusta ei uusita kovin usein, on hyvä perehtyä aiheeseen ennen kuin hankintapäätöksiä tehdään.

Teollisuushallin valaistus – ota huomioon nämä seikat, kun valaistuksen uusiminen tulee ajankohtaiseksi

Teollisuushallin valaistus on tuotantoyritykselle tärkeä investointi. Valaistuksella on suuri vaikutus moneen asiaan ja toisaalta moni asia vaikuttaa valaistukselle asetettaviin vaatimuksiin. Koska valaistusta ei uusita kovin usein, on hyvä perehtyä aiheeseen ennen kuin hankintapäätöksiä tehdään.

Vaikka LED-valaistuksen ammattilaiset osaavat taatusti hoitaa homman alusta loppuun, on asiakkaan roolissakin mukava tietää, mitä seikkoja on otettava huomioon. Tämän blogiartikkelin tarkoituksena on muistuttaa tärkeimmistä asioista teollisuushallin valaistuksen uusimisessa. Toteutuksen ja tekniset yksityiskohdat voi sitten huoletta jättää myyjän ja valaisimien toimittajan tehtäväksi.

Teollisuushallin valaistus vaikuttaa moneen asiaan

Mihin kaikkeen teollisuushallin valaistus vaikuttaa?

Kun teollisuustilan valaistus on tehokas ja tarkoituksenmukainen, muuttuu moni asia parempaan suuntaan. Suoraviivaiset kustannussäästöt ovat yleinen syy teollisuustilojen valaistuksen uusimiseen, mutta samalla tulee parannettua myös viihtyvyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta.

  • Työturvallisuus. Kun työympäristö on tehokkaasti valaistu, työnteko on turvallisempaa. Vaaratilanteet ja läheltä piti -tapaukset minimoidaan hyvällä näkyvyydellä. 
  • Työtilan viihtyisyys. Kun työympäristö on viihtyisä, siihen ei oikeastaan kiinnitä mitään huomiota. Mikään ei vaivaa eikä ärsytä. Työnteko on helppoa ja sujuvaa, kun keskittyminen ei herpaannu epäkohtien harmitteluun. Valaistuksella on viihtyisyyden kannalta merkittävä rooli kaikissa työpaikan tiloissa. 
  • Tuottavuuden parantuminen. Hyvin valaistussa tilassa ihmisen tekemät virheet vähenevät. Tuottavuuden paranemiseen vaikuttaa sekä tuotannon virheettömyys että nopeasti sujuva työnteko.
  • Energiankulutuksen pieneneminen. Nykyaikaiset valaisimet ja erityisesti LED-valaisimet kuluttavat vähemmän energiaa kuin vanhentuneet valaistusratkaisut. Valaistuksenohjauksella voidaan saavuttaa vielä lisää säästöjä.

Jotta voit todeta valaistusinvestoinnin olleen kannattava kaikista näkökulmista katsottuna, seuraa muutoksia. Tutki kustannussäästöjä, seuraa tilastoja, vertaile lukuja ja kysy myös työntekijöiltä, minkälaisia muutoksia he ovat havainneet työssään. Lue halutessasi lisää siitä, miten tehokkaat ja nykyaikaiset teollisuusvalaisimet parantavat tuottavuutta.

Teollisuushallin valaistus kannattaa suunnitella huolella

Valaistuksen uusiminen teollisuustiloissa on usein mittava projekti, jossa kannattaa käyttää apuna alan ammattilaisia ja heidän osaamistaan. Etukäteen kannattaa kuitenkin miettiä valaistustarpeiden lähtökohdat ja katsoa nykyistä valaistusratkaisua kriittisin silmin. 

Helppo ratkaisu olisi vain hankkia nykyisten valaisimien tilalle vastaavat LED-valaisimet, mutta kun uudistusta lähdetään tekemään, on järkevää tehdä perusteellinen valaistussuunnitelma ja -toteutus. Uuden valaistuksen kanssa on kuitenkin tarkoitus toimia pitkään, joten tositarkoituksella on aina parempi, kuin vähän sinnepäin tehty uudistusprojekti. 

Muistilista teollisuushallin valaistus -projektin suunnitteluun

Kun teollisuushallin valaistus on tarkoitus vaihtaa uuteen, tarkastele ainakin näitä seikkoja:

  1. Mikä on tilan käyttötarkoitus?
  2. Minkälaiset ovat tilan mittasuhteet ja muut ominaisuudet?
  3. Minkälaiset olosuhteet tilassa on?
  4. Milloin tilassa työskennellään?
  5. Onko yrityksessä muita tiloja, joiden valaistus voidaan uusia samalla?

Mikä on tilan käyttötarkoitus?

Valaistustarpeet vaihtelevat suuresti tilan käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi valmistuksen, varastoinnin ja pakkaamisen tarpeet voivat erota toisistaan merkittävästikin. Yksityiskohtaista kokoonpanotyötä varten tarvitaan tietenkin riittävän tehokas valaistus. Joissakin tilanteissa on tärkeää, että värit erottuvat toisistaan hyvin, eikä valaistus vääristä värisävyjä. Varaston valaistuksessa on tyypillistä, että hyllymerkintöjen hyvä näkyminen on oleellista.

Onko koko tilan käyttötarkoitus sama vai tehdäänkö hallin toisella puolella erilaista työtä, kuin toisella? Jos käyttötarkoituksia on useita, pitää jokaisen työvaiheen valaistustarpeet  ottaa huomioon.

Minkälaiset ovat tilan mittasuhteet ja muut ominaisuudet?

Teollisuusyrityksissä on käytössä monenlaisia tuotantotiloja. Usein nykyaikaiset hallit ovat suuria tiloja, joissa katto on korkealla. Joskus ne voivat olla myös sokkeloisia, ahtaitakin tiloja – etenkin, jos käytössä oleva tila on alun perin rakennettu eri käyttötarkoitukseen. Hallissa voi olla ikkunoita, joista luonnonvaloa pääsee sisään, mutta toisinaan tuotantotila voi olla täysin ikkunaton. Valotehon on oltava joka tapauksessa riittävä tilan koosta, mittasuhteista ja luonnonvalon määrästä riippumatta.

Minkälaiset olosuhteet tilassa on?

Teollisuushallien olosuhteet ovat monesti poikkeuksellisen vaativia vaikkapa tavallisiin toimistotiloihin verrattuna. Olosuhteet riippuvat siitä, minkälaista tuotantoa hallissa tehdään. Korkea tai matala lämpötila, lämpötilan vaihtelut, kemikaalit, kaasut, pöly ja lika edellyttävät valaisimilta laatua ja kestävyyttä.

Milloin tilassa työskennellään?

Suuret tuotantolaitokset ovat käytössä koko ajan, kolmessa vuorossa, mutta pienemmissä teollisuusyrityksissä työskennellään yleensä päiväsaikaan eikä välttämättä viikonloppuisin ollenkaan. Aina työajat eivät ole säännöllisiä, vaan ruuhkahuippujen aikaan töitä paiskitaan enemmän kuin hiljaisena aikana. Erilaisilla valaistuksen ohjausjärjestelmillä voidaan varmistaa, että valoa on riittävästi aina silloin, kun tilassa työskennellään. Tarpeeton valaistus on tarpeeton kustannus. Lue halutessasi lisää valaistuksen ohjauksen eri mahdollisuuksista.

Onko yrityksessä muita tiloja, joiden valaistus voidaan uusia samalla?

Nyt, kun olet suunnittelemassa tuotantotilojen valaistuksen uusimista, käännä katseesi myös yrityksen muihin tiloihin. Samalla kannattaa uusia myös muiden tilojen valaistusta, mikäli tarvetta on. Isompi hankintaerä on yleensä suhteessa edullisempi ja samalla asennuskäynnillä tulee vaivattomasti hoidettua useampikin tila.

Valaistus eri käyttötarkoituksiin Ledistykseltä

Ledistykseltä löytyy valaistusratkaisut muun muassa teollisuuden ja maatalouden tuotantotiloihin, halleihin, varastoihin, liiketiloihin ja myymälöihin. Ota seuraava askel valaisimien hankinnassa ja varaa ilmainen valaistuskartoitus Ledistykseltä.

Tutustu myös referensseihin.