LED-valaistuksen ohjaus – miten ja miksi?

Valaistuksen ohjausjärjestelmän hankintaan ja sen kannattavuuteen vaikuttaa ensisijaisesti kohteessa tarvittavan valaistuksen käyttöaika. Jos halutaan, että kohteen valot palavat yötä päivää täysillä, ei ohjaukselle ole tarvetta, mutta tilanteissa, joissa tilojen valontarve vaihtelee kellonajan, liikkeen tai vaikka luonnonvalon perusteella, valaistuksen ohjauksella saadaan etuja. Tällaisia tiloja ovat tyypillisesti varastot, tuotantotilat jossa työskennellään eri aikoina eri paikoilla tai vaikka suurilla ikkunoilla varustetut edustustilat. Ohjausjärjestelmät valitaan ja asennetaan aina kohteen vaatimusten mukaan.

Valaistuksen ohjauksen hyödyt

Valaistuksen ohjaus vaikuttaa tarvittavien valaisimien määrään. Kun samaa valaisinta voidaan käyttää eri tehoilla tilanteen mukaan, on mahdollista vähentää käytössä olevien tai asennettavien valaisimien määrää.

Energiaa säästyy, kun valaisimet ovat päällä vain tarvittaessa. Ohjauksella saavutettava energiansäästö riippuu kohteen tyypistä, käyttötarkoituksesta sekä ohjausjärjestelmän tyypistä ja säädöistä. Säästöt kasvavat sitä enemmän, mitä tarkemmin valaistusta ryhmittelee, sensoroi ja ajastaa.

Lisäksi on syytä huomioida, että välitön rahan säästö ei ole ainut syy ohjaukselle, vaan sen avulla voidaan myös parantaa valaistavan kohteen turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä tehostaa operatiivista toimintaa.

LED-valaisimien sammuttaminen tai himmentäminen pidentää niiden käyttöikää

LED-teknologia tarjoaa huomattavasti monipuolisemmat ja paremmat ohjausmahdollisuudet aikaisempiin teknologioihin verrattuna. Sen lisäksi, että valaistuksen ohjauksella voidaan säästää energiaa, sillä voidaan myös merkittävästi pidentää valaisimien elinikää. Toisin kuin aikaisemmat valaistusratkaisut, ledit eivät kärsi siitä, että niitä jatkuvasti sammutetaan ja sytytetään. On siis suositeltavaa, että valaisimet ohjelmoidaan himmeneväksi tai sammuvaksi aina, kun kohteessa ei tarvita valaistusta.

Ledistys tarjoaa valojen himmennykseen erilaisia vaihtoehtoja jokaisen kohteen tarpeet huomioiden. Himmennys voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön yksittäisessä valaisimessa, valaisinryhmissä ja -kokonaisuuksissa. Varastoissa suositeltava ratkaisu on läsnäolotunnistimen käyttö. Sen avulla valaisin/valaisinryhmä saa tiedon aina, kun valaistavalla alueella oleskellaan ja työskennellään. Silloin, kun tunnistin ei havaitse läsnäoloa, se voi sammuttaa valaisimet kokonaan tai vaihtoehtoisesti himmentää niiden valotehoa.

Oikea määrä valoa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan

Valaistusvoimakkuus tulisi säätää aina toiminnallisten tarpeiden mukaan. Valon määrää mitataan lukseina. Yksi luksi vastaa yhden luumenin valovirtaa neliömetrin alueella (1 lx = 1 lm/m²) ja se mitataan usein 80 cm korkeudella valaistun kohteen lattiasta. Vertailun vuoksi tyypillinen olohuonevalaistus on usein noin sata luksia, kun taas toimistoihin suositellaan 300-500 luksin valaistusvoimakkuutta. Ledistyksen kokonaisvaltainen valaistusratkaisu sisältää aina valaistuskartoituksen, joka kertoo miten ja mitkä valaisimet kohteeseen tulisi asentaa, jotta halutut luksimäärät saadaan aikaiseksi mahdollisimman energiatehokkaasti. Voit pyytää ilmaisen valaistuskartoituksen kohteeseesi.

Kun valaistustarve vaihtelee kohteen eri alueiden välillä, voidaan automatiikan avulla säästää valaistuksen energiankulutuksessa. Valaistava alue voidaan esimerkiksi jakaa erityisen paljon valoa vaativat alueisiin, normaalin valaistustason alueisiin ja himmennettyihin alueisiin, jotta koko tilan valaistusta ei turhaan ylimitoiteta. Voi olla, että valaistus on muualla rakennustilassa käytössä vain 10-prosenttisesti, mutta yksittäisissä kohteissa, kuten työpisteellä, on käytössä 100 % valaistus. Jos valaistusta ei keskitetä valituille työskentelyalueille, joudutaan koko tilan valaistusvoimakkuus mitoittamaan eniten valoa vaativan toiminnon mukaan, mikä lisää tarpeettomasti valaistuksen energiankulutusta. Toisaalta myöskään epätasainen valaistus ei ole suositeltavaa.

Älykkäät järjestelmät takaavat optimaalisen energiankulutuksen

Valaistuksen aikaohjaus

Yleinen tilanne on, että keinotekoisen valaistuksen tarve vaihtelee aktiviteettien tai vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan. Ledistyksen SMART-ohjauskeskuksen avulla valaistusta voidaan ohjata muun muassa kellonaikoja ja/tai kalenteria hyödyntäen. Valaistuksen voi säätää siis muuttumaan automaattisesti yövalaistuksesta päivävalaistukseen ja päinvastoin tiettyinä kellonaikoina. Päivittäisiä toimintoja mukaileva ohjaus helpottaa työskentelyä. Kun esimerkiksi maatilan eläimet ruokitaan aina samoihin aikoihin, voidaan valaistusta automaattisesti kirkastaa näinä aikoina.

Valaistustason automaattinen ylläpito

Aikaohjauksen lisäksi SMART-ohjauskeskus voidaan helposti ohjelmoida ylläpitämään haluttu valaistusvoimakkuus vuorokaudenajasta riippumatta. Tällaisen automaation tarkoitus on varmistaa jatkuvasti riittävä määrä lukseja ja samalla optimoida energiankulutus. Jos luonnonvaloa on saatavilla runsaasti, valaisimet pysyvät automaattisesti himmeinä, kun taas esimerkiksi auringon laskiessa valaisimet alkavat automaattisesti kirkastua. Saavutettava energiansäästö riippuu tässä tapauksessa luonnollisesti päivänvalon saatavuudesta, johon taas vaikuttavat useat seikat, kuten kohteen ikkunat ja varjostavat rakenteet.