Ohjeet hyvään valaistukseen

VALAISTUKSEN UUSIMINEN

Opas uusien valaisimien hankintaan

RIITTÄVÄ VALAISTUS?

Valaistus on niin jokapäiväinen asia sekä työ- että arkielämässä, ettei siihen juurikaan osaa kiinnittää huomiota ennen kuin tajuaa että se puuttuu lähes kokonaan. Liian usein valonlähteiden annetaan mennä pimeiksi ennen kuin uusimista edes harkitaan.

Vaikka yksi lamppu silloin tällöin sammuu, ei työtiloissa välttämättä huomaa mitään muutosta. Tämä johtuu siitä, että elinkaarensa loppupäässä olevien loisteputkien valovirta ei juuri poikkea täysin sammuneesta. Matalassa toimistotilassa yksittäisen lampun sammumisen voi vielä huomata, mutta korkeammissa tiloissa ero on olematon.

Hyvin yleinen tuotantotiloissa käytettävä T8-mallin 58-wattinen loisteputki ei paljoa maksa. Niiden yksitellen vaihtaminen on kuitenkin työlästä ja siten kallista, joten usein odotellaan että jopa puolet ovat sammuneet ja loput 50% palavat himmeänä. Tällöin tiloissa alkaa olla jo niin häiritsevän pimeää, että älypuhelimen ruutua voi käyttää näkötehtävän apuna.

Selvä, lähdetään liikkeelle vaatimuksesta numero yksi: vähän kirkkaampi kuin ennen. Kuinka kirkasta oli ennen? Näkikö työpisteillä tehdä töitä? Kyllä, töitä on siellä tehty ja tehdään tälläkin hetkellä, mutta nyt halutaan nähdä hieman paremmin, tihrustamatta.

Valon tarve vaihtelee hyvin suuresti työtehtävistä riippuen. Valaistussuunnittelussa käytetään termiä luksi kuvaamaan valonlähteen voimakkuutta valaistavalla pinnalla. Pinta voi olla vaikkapa työtaso, lattia tai seinä. Usein se ei ole konkreettinen taso, vaan haluttu mittauspiste esimerkiksi metrin korkeudella työtilan lattiasta. Luksit (lx) ilmaisevat tämän pisteen valaistusvoimakkuuden, eli yleiskielellä, kuinka valoisaa siinä kohtaa on.

LUKSIT JA LUUMENIT

Esimerkkitilassa on pöytä keskellä huonetta. Pöydän pinta on 70 sentin korkeudella ja sen yläpuolelle on asennettu Moduled-mallin valaisin. Viereisestä kuvasta voi nähdä, että pöydän keskellä on noin 295 lx ja kulmissa hieman vähemmän. Mutta mitä tämä lukema edes meille kertoo? Kuinka valoisaa 295 luksia itse asiassa on ja onko lukema tarpeeksi suuri?

Luksi-asteikon skaala on laaja. Jo 0,0001 lx auttaa ihmissilmää erottamaan valkoisia kappaleita ja monet kykenevät lukemaan sanomalehtien otsikot yhden luksin avulla. Aurinkoisella säällä pihalla voi olla kymmeniä tuhansia lukseja.

Työtilojen suositukset perustuvat esimerkiksi EN-12464-standardeihin. Riittävä lukema on yleisesti ottaen tilan käyttötarkoituksesta riippuen mitä vain 50 ja 1000 lx välillä. 100 luksia on riittävä valaistus tiloihin, joissa käydään vain tilapäisesti, kuten vaikkapa wc:ssä. Työtiloissa joissa oleskellaan jatkuvasti, tulisi valaistuksen olla vähintään 300 lx. Tietokoneella tehtävän työn ääressä tulisi standardien mukaisesti olla 500 lx ja arkkitehdin suunnittelupöydällä jopa 750.

LED-valaisimia vertaillessa ei kuitenkaan puhuta lukseista, vaan luumeneista. Tämä johtuu siitä, että valaisimien tehosta kertoo niistä lähtevä valon kokonaismäärä, jonka yksikkö on luumen (lm). Luksien määrä taas riippuu siitä, miten valo jakautuu valaistulle tasolle. Luksi on toisin sanoen luumenien määrä neliömetriä kohden.

luksit-ja-luumenit-poyta-moduled
luksit-ja-luumenit-poyta-pinta
VALAISTUSSUUNNITTELU

Toimiston työtasolle pitäisi siis saada aikaiseksi 500 luksin valaistusvoimakkuus. Esimerkkitilassa oli kuitenkin keskimäärin vain vajaa 300 lx, joten jos haluamme lisää lukseja, tarvitsemme myös lisää luumeneja. Voimme joko hankkia toisen valaisimen tai vaihtaa nykyinen 4000 lm valaisin tehokkaampaan, 8000 lm valaisimeen. Lopputuloksena meillä on yhden pöydän yläpuolella saman verran luumeneita ja molemmissa tapauksissa 500 luksin tavoite toteutuu.

Yleensä työtiloissa on kuitenkin enemmän kuin yksi valaistava kohde. Tällöin valaistussuunnittelusta on paljon hyötyä, sillä sen avulla voidaan vertailla eri vaihtoehtoja.

Alla olevissa kuvissa on haluttu saada koko toimistotilaan 500 luksia. Jokaisen vaihtoehdon avulla päästään haluttuun lopputulokseen ja jokaisessa tilanteessa valaisimien kokonais luumenmäärä on sama, eli 24 000: A) 6 x 4000 lm, B) 3 x 8000 lm ja C) 1 x 24 000 lm.

valaistussuunnittelu-tyopoydat
Ylemmässä tilassa (opaalikupu) 100 lx alue yltää hyvin myös seinille, mutta alemmassa se jää pienemmäksi (kirkas linssi)

Eroja saadaan aikaiseksi kun vertaillaan esimerkiksi keskimääräisiä lukseja. C-tilanteessa huoneen työtasoilla on keskimäärin jopa 734 lx kun A-tilanteessa vastaava luku on enää 630. Mutta hetkinen, jos tavoite oli 500 lx, eikö 700 lx ole liioittelua? Eikö tavoitteeseen päästäisi vähemmälläkin?

Suunnitteluohjelmalla selviää, että tavoitteeseen päästään jo yhdellä 16 000 lm valaisimella, joka on asennettu 2,8 metrin korkeuteen. Toisaalta vaikka koko tilan valaistusvoimakkuus on keskimäärin yli 500 lx on työpöytien kesken isoja eroja.

Todellisuudessa valaistus pyritään tietenkin jakamaan tasaisesti kaikille pöydille. Suuri määrä pienempitehoisia valaisimia on lopputuloksen kannalta usein parempi kuin pienempi määrä tehokkaampia. Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, vaan eri vaihtoehdoilla on omat hyvät puolensa.

Alhaisempi kokonaiskustannus kuitenkin houkuttelee valitsemaan pienen määrän tehokkaita valaisimia. Tämä johtaa toisinaan yllä kuvattuihin eroihin ja aiheuttaa epätasaiset valaistusolosuhteet. Kokeilemalla selviää, että esimerkiksi neljällä PRL601-mallisella valaisimella saadaan tasainen 500 lx kaikille työpöydille.

VALAISIMIEN EROT

Selvä, luksit indikoivat riittävästä valonmäärästä. Loisteputkista irtoaa jo muutaman tuhatta luumenia, joten mihin tarvitaan ledejä? Yhdestä 58 watin 1500 mm pitkästä loisteputkesta voi lähteä jopa 6 000 lumenin valovirta.

Nimensä mukaisesti putki todellakin loistaa ja samalla se säteilee joka suuntaan. Tämän vuoksi valaisinrunkojen sisäpinnassa käytetään usein erilaisia heijastimia, jotta myös osa ylöspäin suuntautuvasta valosta saataisiin hyötykäyttöön.

Ledien valon pystyy sen sijaan suuntaamaan juuri sinne mihin pitää, esimerkiksi erilaisten linssien avulla. Tämän ansiosta suurin osa ledeistä lähtevästä valosta saadaan valaisemaan haluttua kohdetta.

Valaisimesta ulos tulevan valon määrä ja jakauma riippuu muun muassa käytettävästä linssin tai kuvun materiaalista ja muodosta. Esimerkiksi Profiled-malliamme saa sekä läpinäkyvällä linssillä, että samealla opaalikuvulla.

Kirkkaan linssin valokeila on kapeampi, mutta sen läpi pääsee hieman enemmän valoa. Kapea linssi soveltuu erityisesti korkeisiin tiloihin, sillä pitkällä matkalla kapeakin keila ehtii leveentyä ennen kuin se valaisee haluttua tasoa.

Vastaavasti niin kutsuttu opaalikupu päästää hieman vähemmän valoa läpi, mutta levittää sen tehokkaammin ympäristöön. Tämän vuoksi opaalikupu onkin yleensä parempi vaihtoehto useimpiin kohteisiin.

Vasemmalla kirkkaan linssin ja oikealla opaalikuvun valonjakauma.
Vasemmalla kirkkaan linssin ja oikealla opaalikuvun valonjakauma
Ylemmässä tilassa (opaalikupu) 100 lx alue yltää hyvin myös seinille, mutta alemmassa se jää pienemmäksi (kirkas linssi)
Ylemmässä tilassa (opaalikupu) 100 lx alue yltää hyvin myös seinille, mutta alemmassa se jää pienemmäksi (kirkas linssi)
TALOUDELLISUUS RATKAISEE

Perinteisilläkin lampuilla saadaan kuitenkin aikaan riittävästi valoa, joten ledien todellinen kilpailuetu on niiden taloudellisuus. Ledit käyttävät kuluttamansa energian huomattavasti muita valaisintyyppejä tehokkaammin. Yleinen 2 x T8-loisteputkivalaisimen teho on noin 130 W ja sen avulla kohdetta saadaan valaistua hieman ominaisuuksista ja laadusta riippuen 4 000 – 7 000 lm voimin. Ledistyksen käyttämällä LED-teknologialla sama määrä valoa saadaan noin 50 watin ledillä.

Valmistamme myös huomattavasti tehokkaampia ledejä, sillä monissa tehtaissa, varastoissa ja muissa halleissa on käytössä paljon loisteputkia tehokkaampia, jopa yli 1 000 watin valaisimia.

Yleisimpiä näistä ovat erilaiset monimetallilamput, jotka voivat tuottaa kymmenien tuhansien luumenien valovirran. Suurimmaksi osaksi näiden tilojen katoissa on kenkälaatikon mallisia koteloita, joissa loistaa 250 tai 400 watin kellertävä tai sinertävä lamppu.

Tyypillisimmät monimetallilamput voidaan vaihtaa noin 50-60% vähemmän kuluttavaan lediin ja jo myyntikieltoon asetetut elohopealamput vaihtamalla saatetaan yltää yli 80% säästöön sähkön osalta.

LAATU ON MONEN TEKIJÄN SUMMA

Laatu ei kuitenkaan ole yhtä kuin energiankulutus, sillä käytännössä kaikki markkinoilla olevat led-lamput ja valaisimet kuluttavat edeltäjiään vähemmän. Energian säästöstä ei ole hyötyä, jos valaisimia joutuu vaihtamaan tiheään. Siirryttäessä led-valaisimiin tulisi erityistä huomiota kiinnittää elinkaarikustannuksiin ja pitkän aikavälin säästöihin.

Ledistyksen ledien käyttöikä määritellään lyhyesti L80F10 > 100 000 h. Se tarkoittaa, että 100 000 tunnin päälläolon jälkeen 10 % valaisimista on menettänyt 20 % valotehostaan. Toisin sanoen 90 % valaisimista tuottaa vielä vähintään 80 % uuden valaisimen valotehosta.

Muita käyttöiän määrittämisen tapoja on esimerkiksi L80B50 > 100 000 h joka tarkoittaa että 50 % valaisimessa käytettävästä valonlähteestä, eli LED-komponenteista, tuottaa vähintään 80 % valotehon. B arvo ei sisällä esimerkiksi liitäntälaitteen vikaantumisprosenttia.

Lukemat on mitattu testiolosuhteissa (+25°C) ja esimerkiksi tätä kylmemmissä olosuhteissa elinikä kasvaa ja kuumemmissa se vastaavasti lyhenee. Lämpö ei siis ole hyväksi ledeille ja niinpä laadukas lämpöä johtava runko on kirjaimellisesti elintärkeä.

Ledistyksen valaisimien alumiinirunko johtaa tehokkaasti lämpöä pois ledien luota kuumenematta kuitenkaan liikaa. Valaisimen elinikää saadaan pidennettyä edelleen ledien himmennysominaisuuksien ansiosta. Lue lisää valaistuksen ohjausmahdollisuuksista.

OMA TUOTANTO JA SUUNNITTELU

Paremman laadun turvaamiseksi lopetimme valaisimien maahantuonnin vuonna 2015 ja olemme siitä asti suunnitelleet ja tuottaneet omat valaisimemme Kempeleessä.

Nykyään olemme täysin suomalainen CleanTech-yritys, jonka jokainen tuote valmistetaan ja testataan työntekijöidemme toimesta. Avainlippu-tuotteidemme Reklamaatio-prosentti on hyvin lähellä nollaa. Joskus virheitä kuitenkin sattuu, mutta oman tuotantomme ansiosta takuuasiat hoituvat helposti ja nopeasti.

Luotamme omaan tekemiseemme ja laatuun vankasti. Käytämme markkinoiden laadukkaimpia komponentteja, kuten esimerkiksi kotimaisen Helvarin valmistamia led-liitäntälaitteita. Laadun merkiksi Moduled ja Profiled-valaisimille on myönnetty myöskin STUL-takuu.

ESIMERKKI: PIMEYS YLLÄTTI TYÖNTEKIJÄT
Huono valaistus

Vuoden valoisin aika on takanapäin ja syksyn harmaat aamut ja hämärät illat lähestyvät. Luonnonvalon puutteeseen havahdutaan myös monilla työpaikoilla ja otsalampun hankkiminen saattaa käväistä mielessä. Tuotantilojen katossa roikkuu kyseenalaisina koristeina jo kauan sitten sammuneita loisteputkia.

Hieman on hämärää, mutta kyllä silmä tottuu, sillä onhan meillä pupillit. Sitä paitsi, vasta viime vuonna vaihdettiin kymmenkunta uutta putkea sammuneiden tilalle. Niiden valkea värisävy erottaa ne selvästi kellertävistä, jo neljä vuotta palaneista lajitovereista.

Trukkikuski aloittaa päivänsä hakemalla täydennystä varastosta. Äänistä päätellen jotain alkaa tapahtua, kun kuski painaa suuren pressuhallin valokatkaisijaa.

Himmeä valaistus

Tilan täyttää tuttu sähköinen sihinä samalla kun katonrajaan ilmestyy kellertäviä ja sinertäviä valopilkkuja. Näkymä tuo mieleen edellisen kesän hämärät festivaaliteltat samalla kun valot vähitellen kirkastuvat.

Tunnin kuluttua on haettava uusi lavallinen tavaraa, eikä silloin ehdi odotella lamppujen syttymistä. Valot sammutetaan seuraavan kerran iltavuoron päätteeksi, 15 tunnin kuluttua.