Valaistuksen ohjaus

VALAISTUKSEN OHJAUS – MITEN JA MIKSI?

Ohjauksella saavutettava energiansäästö riippuu kohteen tyypistä, käyttötarkoituksesta sekä ohjausjärjestelmän tyypistä ja säädöistä. Säästöt kasvavat sitä enemmän, mitä tarkemmin valaistusta ryhmittelee, sensoroi ja ajastaa. Ohjauksen avulla on mahdollista vähentää käytössä olevien tai asennettavien valaisimien määrää, kun samaa valaisinta voi käyttää eri tehoilla tilanteen mukaan (tutustu mallistoomme). Lisäksi on syytä huomioida, että energiansäästö ei ole ainut syy ohjaukselle, vaan sen avulla voidaan myös parantaa turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä tehostaa operatiivista toimintaa.

Valaistuksen käyttöaika vaikuttaa merkittävästi valaistushankinnan tai -uudistuksen ohjauksen tarpeeseen sekä sijoituksen takaisinmaksuaikaan. Ohjattuun valaistukseen panostaminen on useimmiten sitä kannattavampaa, mitä pidempi on valaistuksen vuotuinen käyttöaika. Ohjausjärjestelmät valitaan ja asennetaan kohteen vaatimusten mukaan. Jos halutaan, että kohteen valot palavat yötä päivää täysillä, ei ohjaukselle ole tarvetta, mutta kaikissa muissa tilanteissa se on suositeltavaa.

SÄÄSTÖÄ AINA KUN MAHDOLLISTA

Led-teknologia tarjoaa huomattavasti monipuolisemmat ja paremmat ohjausmahdollisuudet aikaisempiin teknologioihin verrattuna. Sen lisäksi, että valaistuksen ohjauksella voidaan säästää energiaa, sillä voidaan myös merkittävästi pidentää valaisimien elinikää. Toisin kuin aikaisemmat valaistusratkaisut, ledit eivät kärsi siitä, että niitä jatkuvasti sammutetaan ja sytytetään. On siis suositeltavaa, että valaisimet ohjelmoidaan himmeneväksi tai sammuvaksi aina, kun kohteessa ei tarvita valaistusta.

Ledistys tarjoaa valojen himmennykseen erilaisia vaihtoehtoja jokaisen kohteen tarpeet huomioiden. Himmennys voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön yksittäisessä valaisimessa, valaisinryhmissä ja -kokonaisuuksissa. Yksi suositeltava ratkaisu on SMART-tunnistimen käyttö. Sen avulla valaisin/valaisimet saa(vat) tiedon aina kun valaistavalla alueella oleskellaan ja työskennellään. Kun SMART-tunnistin ei havaitse läsnäoloa, se voi sammuttaa valaisimet tai vaihtoehtoisesti himmentää ne opastusvalon tasolle.

OIKEA MÄÄRÄ VALOA OIKEAAN AIKAAN

Kun valaistustarvetta on vain osassa kohdetta, voidaan automatiikan kautta säästää valotehossa muualla. Valaistava alue voidaan esimerkiksi jakaa erityisen paljon valoa vaativat alueisiin, normaalin valaistustason alueisiin ja himmennettyihin alueisiin, jotta koko tilan valaistusta ei turhaan ylimitoiteta. Voi olla, että valaistus on muualla rakennustilassa käytössä vain 10 %:sesti ja yksittäisissä kohteissa, kuten työpisteellä, on käytössä 100 % valaistus. Jos valaistusta ei keskitetä valituille työskentelyalueille, joudutaan koko tilan valaistusvoimakkuus mitoittamaan eniten valoa vaativan toiminnon mukaan, mikä lisää tarpeettomasti valaistuksen energiankulutusta. Toisaalta myöskään epätasainen valaistus ei ole suositeltavaa.

Valaistusvoimakkuus tulisi säätää toiminnallisten tarpeiden mukaan. Valon määrää mitataan lukseina. Yksi luksi vastaa yhden luumenin valovirtaa neliömetrin alueella (1 lx = 1 lm/m²) ja se mitataan usein 80cm korkeudella valaistun kohteen lattiasta. Vertailun vuoksi tyypillinen olohuonevalaistus on usein noin sata luksia, kun taas toimistoihin suositellaan 300-500 luksin valaistusvoimakkuutta. Ledistyksen kokonaisvaltainen valaistusratkaisu sisältää valaistuskartoituksen. Valaistuskartoitus kertoo miten ja mitkä valaisimet kohteeseen tulisi asentaa, jotta halutut luksimäärät saadaan aikaiseksi mahdollisimman energiatehokkaasti. Voit pyytää ilmaisen valaistuskartoituksen kohteeseesi.

ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT TAKAAVAT OPTIMAALISEN ENERGIANKULUTUKSEN

Yleinen tilanne on, että keinotekoisen valaistuksen tarve vaihtelee aktiviteettien tai vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan. Ledistyksen SMART-ohjauskeskuksen avulla valaistusta voidaan ohjata muun muassa kellonaikoja ja/tai kalenteria hyödyntäen. Valaistuksen voi säätää siis muuttumaan automaattisesti yövalaistuksesta päivävalaistukseen ja päinvastoin tiettyinä kellonaikoina. Päivittäisiä toimintoja mukaileva ohjaus helpottaa työskentelyä. Kun esimerkiksi maatilan eläimet ruokitaan aina samoihin aikoihin, voidaan valaistusta automaattisesti kirkastaa näinä aikoina.

Aikaohjauksen lisäksi SMART-ohjauskeskus voidaan helposti ohjelmoida ylläpitämään haluttu valaistusvoimakkuus vuorokaudenajasta riippumatta. Tällaisen automaation tarkoitus on varmistaa jatkuvasti riittävä määrä lukseja ja samalla optimoida energiankulutus. Jos luonnonvaloa on saatavilla runsaasti, valaisimet pysyvät automaattisesti himmeinä, kun taas esimerkiksi auringon laskiessa valaisimet alkavat automaattisesti kirkastua. Saavutettava energiansäästö riippuu tässä tapauksessa luonnollisesti päivänvalon saatavuudesta, johon taas vaikuttavat useat seikat, kuten kohteen ikkunat ja varjostavat rakenteet.

VALAISTUKSEN OHJAUS VOIDAAN YHDISTÄÄ UUSIMPAAN TEKNOLOGIAAN

Valaistuksen ohjaus onnistuu etänä

Ledistyksen ohjausvaihtoehtojen ylin taso, SMART-Ohjausjärjestelmä tarjoaa lähes rajattoman määrän mahdollisuuksia. SMART-järjestelmää voi ohjata sille erikseen suunnitellulla ohjelmistolla. Mobiiliohjauksella tilan valaistusta voidaan ohjata etänä, mikä helpottaa valaistuksen optimointia ja pienentää elinkaarikustannuksia. Langattoman ohjausjärjestelmän etuja ovat joustavuus sekä säätämisen ja valvonnan helppous.

Jos tilassa on kameravalvonta ja valvonta tapahtuu verkon yli, voidaan SMART-järjestelmän avulla myös valaistusta säätää osana valvontaa. Tällöin voidaan esimerkiksi sytyttää kohteen valot työaikojen ulkopuolella ja tarkastaa mitä kohteessa tapahtuu. Etäohjattavuus helpottaa ja nopeuttaa valaistuksen ohjausta myös paikan päällä. Mitä suurempi on valaistu kohde, sitä kätevämmäksi käy etäohjaus esimerkiksi tablettikoneen avulla vaikkapa keskusvalvomosta käsin.

 

Tekninen johtaja Jyrki Vuorio: jyrki.vuorio@ledistys.fi

Kysy lisää: info@ledistys.fi

Katso yhteystiedot