BELYSNINGSLÖSNINGAR FRÅN FINLAND

Ledistys Oy erbjuder skräddarsydd service som hjälper våra kunder med att planera och genomföra sina belysningsprojekt. Vårt erbjudande är en sammansättning av högklassiga LED-armaturer, yrkesmässig planering, optimerade individuella lösningar och effektivt genomförande. Den perfekta belysningslösningen skräddarsys ofta individuellt för varje plats och dess behov.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

LED-ARMATURER

Kostnadseffektiva, högklassiga LED-armaturer för många olika ändamål och behov

BELYSNINGSKONTROLLSYSTEM

Förbättrar belysningssystemets energieffektivitet
i jämförelse med av-/på-armaturer

BELYSNINGSLÖSNINGAR FÖR INDUSTRI

Vi erbjuder kostnadseffektiva och underhållsfria armaturer för krävande användning inom industri

BELYSNINGSLÖSNINGAR FÖR LANTBRUK

Kostnadseffektiva och hållbara lösningar som lantbrukare kan använda i ladugårdar, lösdriftsstall, stall eller hallar

PROCEDUR

Vår verksamhet baseras på att granska kundbehoven och hitta de optimala belysningslösningarna för varje kund. Vi uppmärksammar att fylla kraven på varje plats och leverera omfattande service. Kunden tar emot allt som behövs för att installera LED-belysning från design till installation.

Belysningslösningar, produkter och tjänster som:

  • Ge dig optimerad belysningslösning för din plats – från design till installation
  • Minska energiförbrukningen
  • Lägre underhållskostnader
  • Minska CO2-utsläpp
  • Förbättra värdet på fastigheter
  • Förbättra effektivitet, välbefinnande och säkerhet på jobbet
KONTAKTA OSS
1

Vill du ha ytterligare information om våra produkter och tjänster? Du kan kontakta oss med vidstående blankett. Lämna dina kontaktuppgifter och vi kontaktar dig.

Du kan också ringa till oss. Närmare kontaktuppgifter hittar du på sidan med kontaktinformation.